Uddannelses- og Ungdomsvejledere:
 

Sortedamskolen har 1 vejleder fra UU-København tilknyttet klasserne.
Hvis vejlederen ikke er på skolen, er du ALTID velkommen til at ringe eller sende en mail.

 
Moe Jensen
E-mail: hmj@buf.kk.dk
Mobil: 27229428
Træffetider på skolen: mandag & fredag: 9 - 12